บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทางกุมารเวชศาสตร์ 

ขอบเขตการบริการ

  -  การตรวจรักษาโรคในเด็กทั่วไป
  -  การตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก
  -  การให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก
  -  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการในเด็ก
  -  การให้คำปรึกษาการเลี้ยงดูและภาวะความเจ็บป่วยในเด็ก
  -  การให้คำปรึกษาและดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิด
  -  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการในเด็ก

เวลาทำการ:

จันทร์ / พุธ / พฤหัสบดี                เวลา: 07.00 - 22.00 น.

อังคาร / ศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์       เวลา: 07.00 - 20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4136 , 4137

Email: info@thaksinhospital.com