ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.อาริยา ประดับมุขศิริ

วัน เวลา
จันทร์   20.00 - 22.00 น. (บางสัปดาห์)
พุธ   20.00 - 22.00 น. (บางสัปดาห์)
พฤหัสบดี   20.00 - 22.00 น. (บางสัปดาห์)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4136 , 4137