เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลทักษิณ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2526 โดยเริ่มแรกเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 10 เตียง และจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลได้ขยายการให้บริการ ด้วยการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจรักษา ตลอดจนเพิ่มจำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ป่วยให้ได้มากขึ้น

ปัจจุบันโรงพยาบาลทักษิณ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 11 ไร่ มีเตียงรับผู้ป่วยในจำนวน 200 เตียง ห้องตรวจโรคที่สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้มากกว่าวันละ 1,000 คน สามารถให้การดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง รวมทั้งการดูแลรักษาด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกบริการของโรงพยาบาลทักษิณ เน้นความเป็นกันเองแก่ผู้รับบริการทุกท่านเสมือนญาติ ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการบริการ ในด้านการรักษาของแต่ละแผนก ยังแบ่งย่อยให้บริการเฉพาะด้าน และยังมีบริการพิเศษต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละประเภท

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยไว้วางใจ ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ และได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษาพยาบาล

ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง และด้วยวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ต้องการเป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและญาติ หากมีปัญหาใดๆ โรงพยาบาลทักษิณยินดีบริการด้วยความเต็มใจ ด้วยความตระหนักว่าเราจะดูแลผู้ป่วยทุกท่านเสมือนเป็นญาติของเรา