โรงพยาบาลทักษิณ ฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 โรงพยาบาลทักษิณ กำหนดฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อให้่พนักงานเตรียมคลาวพร้อม และสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ และอพยพหนีไฟออกมาได้อย่างปลอดภัย ตามแผนระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลทักษิณ


คลิปการซ้อมหนีไฟ ปี 2566