โปรแกรม & แพคเกจ ตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ราคา 3,500 บาท