Warning: Undefined array key "id" in /volume1/web/thaksinhospital/thaksin/all-activity.php on line 5 กิจกรรมภายในโรงพยาบาลทั้งหมด

กิจกรรมภายในโรงพยาบาลทั้งหมด

1. โรงพยาบาลทักษิณ ฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 : เมื่อ

2. รพ.ทักษิณ ได้รับรางวัล”ชนะเลิศ” พุ่มผ้าป่า ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทสวยงาม ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2566 : เมื่อ

3. พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2566 : เมื่อ

4. กิจกรรม Outing Trip เขาหลัก@พังงา : เมื่อ

5. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และจัดงานเลี้ยงปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 : เมื่อ

6. โรงพยาบาลทักษิณจัดการซ้อมระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 : เมื่อ

7. กิจกรรม Big Cleaning Day : เมื่อ

8. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคลากร โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ

9. โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564 : เมื่อ

10. โครงการ ยืดให้จบ ได้ไม่เจ็บ : เมื่อ

11. โรงพยาบาลทักษิณ ร่วมสืนสานตำนานใต้ ประจำปี 2563 : เมื่อ

12. ประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ โครงการ “ SMART NURSE ” เรื่อง DIABETIC FOOT CARE : เมื่อ

13. โรงพยาบาลทักษิณขอชื่นชมพนักงานที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป : เมื่อ

14. รพ.ทักษิณ จัดทำโครงการ ให้ด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อบริการอาหารฟรีให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมื่อ

15. รพ.ทักษิณ เปิดรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน ในสถานการณ์ขาดแคลนเลือดจากการระบาดของโรค COVID-19 : เมื่อ

16. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุสมผล (Rational drug use: RDU) : เมื่อ

17. กิจกรรม Walk Rally รุ่นที่ 3 : เมื่อ

18. โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2562 : เมื่อ

19. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Outing 2019 # สายกอด (2) : เมื่อ

20. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Outing 2019 # สายกอด (1) : เมื่อ

21. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ครั้งที่ 2 (1) : เมื่อ

22. ภาพบรรยากาศ งานรื่นเริงวันสงกรานต์ ปี 2562 (1) : เมื่อ

23. ภาพบรรยากาศ งานรื่นเริงวันสงกรานต์ ปี 2562 (2) : เมื่อ

24. ภาพบรรยากาศ งานรื่นเริงวันสงกรานต์ ปี 2562 (3) : เมื่อ

25. ภาพบรรยากาศ งานรื่นเริงวันสงกรานต์ ปี 2562 (4) : เมื่อ

26. In-House Training: “การสร้างและ Implement ระบบพี่เลี้ยง (Mentor Buddy) ที่เป็นรูปธรรมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 : เมื่อ

27. In-House Training: หลักสูตร การใช้ ISBAR ในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย รุ่นที่ 1 : เมื่อ

28. In-House Training: หลักสูตร การแรงงานสัมพันธ์ สำหรับ HR รุ่นที่ 1 : เมื่อ

29. อบรมภายใน หลักสูตร จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร รุ่นที่ 1 : เมื่อ

30. อบรมภายใน หลักสูตร Advance CPR รุ่นที่ 1 : เมื่อ

31. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ปี 2562 (1) : เมื่อ

32. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ปี 2562 (3) : เมื่อ

33. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ปี 2562 (2) : เมื่อ

34. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ปี 2562 (1) : เมื่อ

35. ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (4) : เมื่อ

36. ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (2) : เมื่อ

37. ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (3) : เมื่อ

38. ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (1) : เมื่อ

39. อบรมภายใน หลักสูตร การวัดสัญญาณชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 7 : เมื่อ

40. อบรมภายใน หลักสูตร IC IV Care and Prevention of UTI รุ่นที่ 1 : เมื่อ

41. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" วันที่ 14 พ.ย. 2561 (4) : เมื่อ

42. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" วันที่ 14 พ.ย. 2561 (3) : เมื่อ

43. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" วันที่ 14 พ.ย. 2561 (2) : เมื่อ

44. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" วันที่ 14 พ.ย. 2561 (1) : เมื่อ

45. อบรมภายใน หลักสูตร การบันทึกทางการพยาบาล : เมื่อ

46. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวิ่ง Warm up กับโครงการหมอชวนวิ่ง : เมื่อ

47. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวิ่ง Warm up กับโครงการหมอชวนวิ่ง : เมื่อ

48. ภาพบรรยากาศ ค่ายปิดเทอมที่ทักษิณ (3) : เมื่อ

49. ภาพบรรยากาศ ค่ายปิดเทอมที่ทักษิณ (2) : เมื่อ

50. ภาพบรรยากาศ ค่ายปิดเทอมที่ทักษิณ (1) : เมื่อ

51. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9 (2) : เมื่อ

52. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9 (1) : เมื่อ

53. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2561" (3) : เมื่อ

54. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2561" (2) : เมื่อ

55. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2561" (1) : เมื่อ

56. อบรมภายใน หลักสูตร Advance CPR : เมื่อ

57. อบรมภายใน หลักสูตร "ทบทวนความรู้ระบบแก๊สทางการแพทย์" รุ่นที่ 1 : เมื่อ

58. ภาพบรรยากาศ Outing Trip @ Koh Pitak รอบเก็บตก (3) : เมื่อ

59. ภาพบรรยากาศ Outing Trip @ Koh Pitak รอบเก็บตก (2) : เมื่อ

60. ภาพบรรยากาศ Outing Trip @ Koh Pitak รอบเก็บตก (1) : เมื่อ

61. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (ว่ายน้ำ) : เมื่อ 2015-12-08

62. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (1) : เมื่อ 2017-04-15

63. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (2) : เมื่อ 2017-04-15

64. Happy Birthday พนักงานที่เกิดเดือนมีนาคม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าบำเพ็ญประโยชน์ ที่ตำบลลิเล็ด อ.พุนพิน : เมื่อ 2015-09-26

65. Happy Birthday พนักงานที่เกิดเดือนมีนาคม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าบำเพ็ญประโยชน์ ที่ตำบลลิเล็ด อ.พุนพิน : เมื่อ 2015-09-26

66. Happy Birthday พนักงานที่เกิดเดือนมีนาคม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าบำเพ็ญประโยชน์ ที่ตำบลลิเล็ด อ.พุนพิน : เมื่อ 2015-09-26

67. กิจกรรมถายภาพด้วยมือ (ถือ) เรา : เมื่อ 2015-09-26

68. กิจกรรมถายภาพด้วยมือ (ถือ) เรา : เมื่อ 2015-09-26

69. กิจกรรมถายภาพด้วยมือ (ถือ) เรา : เมื่อ 2015-09-26

70. อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน Trip 1 & 2 : เมื่อ 2015-09-26

71. อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน Trip 1 & 2 : เมื่อ 2015-09-26

72. อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน Trip 1 & 2 : เมื่อ 2015-09-26

73. ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้ๆ : เมื่อ 2015-09-26

74. ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้ๆ : เมื่อ 2015-09-26

75. ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้ๆ : เมื่อ 2015-09-26

76. กิจกรรรมรณรงค์ค่านิยมโรงพยาบาล : เมื่อ 2015-09-26

77. กิจกรรรมรณรงค์ค่านิยมโรงพยาบาล : เมื่อ 2015-09-26

78. กิจกรรรมรณรงค์ค่านิยมโรงพยาบาล : เมื่อ 2015-09-26

79. อบรมภายในหลักสูตร "เครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools)" : เมื่อ 2017-03-25

80. กิจกรรมวันเกษียณอายุปี 2558 "วันวานที่พากเพียร...สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ" 30 กันยายน 2558 : เมื่อ 2015-10-09

81. กิจกรรมวันเกษียณอายุปี 2558 "วันวานที่พากเพียร...สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ" 30 กันยายน 2558 : เมื่อ 2015-10-09

82. กิจกรรมวันเกษียณอายุปี 2558 "วันวานที่พากเพียร...สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ" 30 กันยายน 2558 : เมื่อ 2015-10-08

83. ภาพบรรยากาศ พี่น้องชาวทักษิณไปร่วมกิจกรรม Family Forever Trip “ทำบุญไหว้พระ ธรรมะคุ้มครอง” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระธาตุ วัดเจดีย์ และแวะเที่ยวงานบุญเดือนสิบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (3) : เมื่อ 2015-10-21

84. ภาพบรรยากาศ พี่น้องชาวทักษิณไปร่วมกิจกรรม Family Forever Trip “ทำบุญไหว้พระ ธรรมะคุ้มครอง” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระธาตุ วัดเจดีย์ และแวะเที่ยวงานบุญเดือนสิบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (2) : เมื่อ 2015-10-21

85. ภาพบรรยากาศ พี่น้องชาวทักษิณไปร่วมกิจกรรม Family Forever Trip “ทำบุญไหว้พระ ธรรมะคุ้มครอง” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระธาตุ วัดเจดีย์ และแวะเที่ยวงานบุญเดือนสิบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (1) : เมื่อ 2015-10-21

86. บรรยากาศ พุ่มผ้าป่าโรงพยาบาลทักษิณ ในงานประเพณี “ชักพระ-ทอดผ้าป่า” ประจำปี 2558 : เมื่อ 2015-11-06

87. บรรยากาศ ถวายพุ่มผ้าป่าโรงพยาบาลทักษิณ ในงานประเพณี “ชักพระ-ทอดผ้าป่า” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 : เมื่อ 2015-11-06

88. บรรยากาศ พุ่มผ้าป่าโรงพยาบาลทักษิณ ได้รับรางวัล”ชนะเลิศ” ประเภทชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 : เมื่อ 2015-11-06

89. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (จักรยาน) : เมื่อ 2015-12-08

90. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (สนุกเกอร์,หมากกระดาน) : เมื่อ 2015-12-08

91. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (ฟุตซอล) : เมื่อ 2015-12-08

92. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (เทเบิลเทนนิส) : เมื่อ 2015-12-11

93. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (เปตอง) : เมื่อ 2015-12-26

94. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (ปาเป้าและตะกร้อ) : เมื่อ 2015-12-26

95. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (วอลเลย์บอล) : เมื่อ 2015-12-26

96. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (กรีฑา) : เมื่อ 2015-12-26

97. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (ขบวนพาเหรดและกองเชียร์) : เมื่อ 2015-12-26

98. กิจกรรมวันพนักงาน 25 ธันวาคม 2558 (3) : เมื่อ 2016-01-08

99. กิจกรรมวันพนักงาน 25 ธันวาคม 2558 (2) : เมื่อ 2016-01-08

100. กิจกรรมวันพนักงาน 25 ธันวาคม 2558 (1) : เมื่อ 2016-01-08

101. กิจกรรมงานปีใหม่ 2559 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 (3) : เมื่อ 2016-01-08

102. กิจกรรมงานปีใหม่ 2559 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 (2) : เมื่อ 2016-01-08

103. กิจกรรมงานปีใหม่ 2559 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 (1) : เมื่อ 2016-01-08

104. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้..สู้" (3) : เมื่อ 2016-02-15

105. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้..สู้" (2) : เมื่อ 2016-02-15

106. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้..สู้" (1) : เมื่อ 2016-02-15

107. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "Sea Sand Sun ปันฝันให้น้อง" วันที่ 12 ก.พ. 2559 (3) : เมื่อ 2016-02-18

108. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "Sea Sand Sun ปันฝันให้น้อง" วันที่ 12 ก.พ. 2559 (2) : เมื่อ 2016-02-18

109. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "Sea Sand Sun ปันฝันให้น้อง" วันที่ 12 ก.พ. 2559 (1) : เมื่อ 2016-02-18

110. โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 (3) : เมื่อ 2016-01-23

111. โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 (2) : เมื่อ 2016-01-23

112. โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 (1) : เมื่อ 2016-01-23

113. ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ค่านิยม รพ.ทักษิณ "TICKS Episode II check in 2 มี.ค.2559" (1) : เมื่อ 2016-03-07

114. ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ค่านิยม รพ.ทักษิณ "TICKS Episode II check in 2 มี.ค.2559" (2) : เมื่อ 2016-03-07

115. ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ค่านิยม รพ.ทักษิณ "TICKS Episode II check in 2 มี.ค.2559" (3) : เมื่อ 2016-03-07

116. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ลงเรือ ล่องเลแลหอย หรอยฝุด...ฝุด วันที่ 4 มี.ค.2559" (1) : เมื่อ 2016-03-07

117. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ลงเรือ ล่องเลแลหอย หรอยฝุด...ฝุด วันที่ 4 มี.ค.2559" (2) : เมื่อ 2016-03-07

118. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ลงเรือ ล่องเลแลหอย หรอยฝุด...ฝุด วันที่ 4 มี.ค.2559" (3) : เมื่อ 2016-03-07

119. "สวัสดี คีรีวง Trip#1" (3) : เมื่อ 2016-05-16

120. "สวัสดี คีรีวง Trip#1" (2) : เมื่อ 2016-05-16

121. "สวัสดี คีรีวง Trip#1" (1) : เมื่อ 2016-05-16

122. ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ" วันที่ 16 - 25 มีนาคม 2559 : เมื่อ 2016-03-30

123. ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทิอมที่่ทักษิณ" วันที่ 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2559 : เมื่อ 2016-04-04

124. ภาพบรรยากาศกิจกรรม "รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2559" (1) : เมื่อ 2016-04-16

125. ภาพบรรยากาศกิจกรรม "รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2559" (3) : เมื่อ 2016-04-16

126. ภาพบรรยากาศกิจกรรม "รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2559" (2) : เมื่อ 2016-04-16

127. ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ" วันที่ 4 - 8 เม.ย. 2559 : เมื่อ 2016-04-16

128. กิจกรรม ตลาดนัดช๊อปไปยิ้มไป ณ โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ 2017-03-06

129. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม One Day Outing Trip สวัสดีคีรีวง Trip#2 (1) : เมื่อ 2016-05-17

130. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม One Day Outing Trip สวัสดีคีรีวง Trip#2 (3) : เมื่อ 2016-05-17

131. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม One Day Outing Trip สวัสดีคีรีวง Trip#2 (2) : เมื่อ 2016-05-17

132. ภาพบรรยากาศการจัดอบรมภายใน หลักสูตร “การเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล" : เมื่อ 2016-08-27

133. ภาพบรรยากาศการจัดอบรมภายใน หลักสูตร “เครื่องมือคุณภาพที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลทักษิณ" : เมื่อ 2016-09-03

134. ภาพบรรยากาศการจัดอบรมภายใน หลักสูตร “การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์" : เมื่อ 2016-11-21

135. กิจกรรมวันเกษียณอายุ ปี 2559 (1) : เมื่อ 2016-10-06

136. กิจกรรมวันเกษียณอายุ ปี 2559 (2) : เมื่อ 2016-10-06

137. กิจกรรมวันเกษียณอายุ ปี 2559 (3) : เมื่อ 2016-10-06

138. ภาพบรรยากาศ โครงการ "ปิดเทอมที่ทักษิณ" วันที่ 10 - 14 ต.ค. 2559 : เมื่อ 2016-10-18

139. โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR)" : เมื่อ 2016-11-21

140. อบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย" (ภาคปฏิบัติ) : เมื่อ 2016-12-20

141. อบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย" (ภาคทฤษฎี) : เมื่อ 2016-12-20

142. การซ้อมระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 : เมื่อ 2016-12-20

143. อบรมภายใน หลักสูตร "Basic CPR รุ่นที่ 1" : เมื่อ 2017-03-21

144. อบรมภายใน หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล" : เมื่อ 2017-03-22

145. ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ" : เมื่อ 2017-04-05

146. อบรมภายในหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่" : เมื่อ 2017-04-18

147. อบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Basic IC)" : เมื่อ 2017-04-19

148. อบรมภายในหลักสูตร "เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ" : เมื่อ 2017-04-20

149. ภาพบรรยากาศ โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ : เมื่อ 2017-05-03

150. กิจกรรม ตลาดนัดช๊อปไปยิ้มไป ณ โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ 2017-05-09

151. ภาพบรรยากาศ โครงการแบ่งปันชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ต้อนรับเปิดเทอม : เมื่อ 2017-05-16

152. อบรมภายใน หลักสูตร"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย" : เมื่อ 2017-05-17

153. อบรมภายใน หลักสูตร "Basic CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 2 : เมื่อ 2017-05-18

154. อบรมภายใน หลักสูตร "การวัดสัญญาณชีพและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย" : เมื่อ 2017-05-24

155. โรงพยาบาลทักษิณจัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2560 : เมื่อ 2017-05-31

156. กิจกรรม "ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2560" : เมื่อ 2017-06-05

157. ภาพบรรยากาศ "โครงการ Outing Trip @ Koh Pitak" ครั้งที่ 1 (1) : เมื่อ 2017-07-04

158. ภาพบรรยากาศ "โครงการ Outing Trip @ Koh Pitak" ครั้งที่ 1 (2) : เมื่อ 2017-07-04

159. ภาพบรรยากาศ อบรมภายในหลักสูตร "เครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools)" : เมื่อ 2017-07-13

160. อบรมภายในหลักสูตร Basic CPR รุ่นที่ 4 : เมื่อ 2017-09-16

161. อบรมภายใน หลักสูตร แนวทางการควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา : เมื่อ 2017-09-16

162. ดาวเรือง ปลูกด้วยรัก ด้วยใจภักดิ์ องค์ภูมินทร์ : เมื่อ 2017-09-22

163. ดาวเรือง ปลูกด้วยรัก ด้วยใจภักดิ์ องค์ภูมินทร์ : เมื่อ 2017-09-22

164. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2560" : เมื่อ 2017-10-02

165. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2560" : เมื่อ 2017-10-02

166. โรงพยาบาลทักษิณร่วมสืบสานประเพณี ชักพระ-ทอดผ้าป่า ประจำปี ๒๕๖๐ : เมื่อ 2017-10-18

167. อบรมภายใน หลักสูตร การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา : เมื่อ 2017-10-21

168. ภาพบรรยากาศงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปีและตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป : เมื่อ 2018-01-05

169. ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2018 (1) : เมื่อ 2018-01-05

170. ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2018 (2) : เมื่อ 2018-01-05

171. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (1) : เมื่อ 2018-01-18

172. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (2) : เมื่อ 2018-01-18

173. ภาพบรรยากาศ "โครงการ OUTING TRIP @ KOH PITAK" ทริปที่ 5 (1) : เมื่อ 2018-01-31

174. ภาพบรรยากาศ "โครงการ OUTING TRIP @ KOH PITAK" ทริปที่ 5 (2) : เมื่อ 2018-01-31

175. อบรมภายในหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง สำหรับพยาบาลและนักวิชาชีพ รุ่นที่ 1 : เมื่อ 2018-02-20

176. อบรมภายใน หลักสูตร การวัดสัญญาณชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 1 : เมื่อ 2018-02-27

177. ภาพบรรยากาศ "โครงการ Outing Trip @ Koh Pitak" Trip#6 (1) : เมื่อ 2018-02-27

178. ภาพบรรยากาศ "โครงการ Outing Trip @ Koh Pitak" Trip#6 (2) : เมื่อ 2018-02-27

179. ค่ายปิดเทอม @ รพ.ทักษิณ ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 23 มี.ค. 2561 : เมื่อ 2018-04-04

180. ค่ายปิดเทอม @ รพ.ทักษิณ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มี.ค. 2561 : เมื่อ 2018-04-05