ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ภราดร เจ็ดวรรณะ

วัน เวลา
อาทิตย์   11.00 - 12.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209