ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง

วัน เวลา
ศุกร์   08.30 - 14.00 น.
เสาร์   08.30 - 12.00 น.
อาทิตย์   08.30 - 12.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4411, 4412, 4413