ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.จรัสศรี แซ่เจี่ย

วัน เวลา
อาทิตย์   16.00 - 20.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209