ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.ณัฏฐา อานนทวีศิลป์

วัน เวลา
อังคาร   17.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี   17.00 - 20.00 น.
เสาร์   13.00 - 16.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4110 , 4112