ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.สิตานันท์ แสงศรี

วัน เวลา
จันทร์   16.00 - 20.00 น.
ศุกร์   16.00 - 20.00 น.
เสาร์   16.00 - 20.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209