ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.ชวนี ฉายากุล

วัน เวลา
เสาร์   09.00 - 12.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4)
อาทิตย์   09.00 - 12.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4110 , 4112