ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.กนกพร พุทธารักษ์

วัน เวลา
จันทร์   08.30 - 12.00 น. / 14.00 - 15.00 น. / 16.00 - 17.00 น.
อังคาร   08.30 - 12.00 น. / 13.00 - 14.00 น. / 15.00 - 16.00 น.
พุธ   08.30 - 12.00 น. / 14.00 - 15.00 น. / 16.00 - 17.00 น.
พฤหัสบดี   08.30 - 12.00 น. / 13.00 - 14.00 น. / 15.00 - 16.00 น.
ศุกร์   08.30 - 09.00 น. / 14.00 - 15.00 น. / 16.00 - 17.00 น.
เสาร์   08.30 - 09.30 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5) / 09.30 - 13.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4)
อาทิตย์   08.30 - 09.30 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4110 , 4112