ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.พิทักษ์ ศาสตรสิงห์

วัน เวลา
จันทร์   07.00 - 08.30 น. / 17.00 - 20.00 น.
อังคาร   07.00 - 08.30 น. / 17.00 - 20.00 น.
พุธ   07.00 - 08.30 น. / 17.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี   07.00 - 08.30 น. / 17.00 - 20.00 น.
ศุกร์   07.00 - 08.30 น. / 17.00 - 20.00 น.
เสาร์   10.00 - 12.00 น. / 13.00 - 16.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4110 , 4112