ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.เนตรชนก บวรคณาวุฒิ

วัน เวลา
อังคาร   08.00 - 16.00 น. (ออกตรวจที่คลินิกเต้านม ศีรษะและคอ)
พุธ   08.00 - 16.00 น. (ออกตรวจที่ศัลยกรรม เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4) / 08.00 - 16.00 น. (ออกตรวจที่คลินิกเต้านม ศีรษะและคอ เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5)
ศุกร์   08.00 - 16.00 น. (ออกตรวจที่คลินิกเต้านม ศีรษะและคอ)
เสาร์   08.00 - 16.00 น. (ออกตรวจที่คลินิกเต้านม ศีรษะและคอ)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209