ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ธนพล วัชราภรณ์

วัน เวลา
จันทร์   08.00 - 11.00 น. / 12.00 - 14.00 น.
อังคาร   08.00 - 11.00 น. / 12.00 - 14.00 น.
พุธ   08.00 - 11.00 น. / 12.00 - 14.00 น.
พฤหัสบดี   08.00 - 11.00 น. / 12.00 - 14.00 น.
ศุกร์   08.00 - 11.00 น. / 12.00 - 14.00 น.
เสาร์   08.00 - 11.00 น. / 12.00 - 14.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209