โรงพยาบาลทักษิณร่วมสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด ประจำปี 2561

เมื่อวานนี้ (16 มี.ค. 2561) โรงพยาบาลทักษิณร่วมมอบสิ่งของสนับสนุนเพื่อเป็นของรางวัลนาวากาชาด ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานรับมอบสิ่งของดังกล่าว 


ทั้งนี้โรงพยาบาลทักษิณร่วมให้การสนับสนุนของรางวัลเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อเป็นของรางวัลนาวากาชาดในการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี