รพ.ทักษิณ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

          นพ.บรรจบ มานะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทักษิณ และนายสุทธา หิรัญธนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง ร่วมกับ นายโชคชัย แสงเงิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเสรี รอดภัย รองผู้จัดการ(ด้านเทคนิค)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกร ขุณิกากร รองผู้อำนวยการกองบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) และคณะทำงาน ร่วมประชุม Kick-off การให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับโรงพยาบาลทักษิณ

          โรงพยาบาลทักษิณให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ ภายในโรงพยาบาล ร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีวัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระแสรักษ์โลกและการคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน

           โดยระยะเวลาดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567 ซึ่งอาจทำให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก โรงพยาบาลทักษิณต้องขออภัยมา ณ ที่นี้