โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลทักษิณ และสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย (TBS) จัดโครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม เนื่องในวันมะเร็งโลก

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลทักษิณ และสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย (TBS) จัดโครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม เนื่องในวันมะเร็งโลก


มีกิจกรรมเข้มข้นทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรแนวหน้าระดับประเทศ

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ️เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี

ฟรี️! ค่าลงทะเบียน จำกัด 200 ท่านต่อรอบเท่านั้น

เปิดลงทะเบียนผ่าน QR code หรือคลิก ระบบลงทะเบียน อบรมทางการแพทย์ (thaksinhospital.com)  ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567