โรงพยาบาลทักษิณ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัด "โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ"