ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคเต้านม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมได้ทั้ง online และ on-site โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00-16.00น. รพ.ทักษิณ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคเต้านม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์จะมาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลทักษิณ


อาจารย์เตรียมหัวข้อบรรยายและเคสน่าสนใจมาให้เรียนรู้ : 
Imaging of various breast disease
Ultrasound of acute scrotum and scrotal mass
----------------------------------
ลงทะเบียน คลิก