การบรรยายให้ความรู้ โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคเต้านม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 2 เม.ย. 2567 โรงพยาบาลทักษิณได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคเต้านม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค บุคลากรโรงพยาบาลทักษิณ และผู้สนใจจากภายนอก ทั้ง Onsite และ Online ในหัวข้อ Imaging of various breast disease และ Ultrasound of acute scrotum and scrotal mass


โดยอาจารย์ได้ให้ความรู้จากประสบการณ์ตรงผ่าน film studies รวมถึงให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยหลังจากตรวจพบความผิดปกตินั้นๆ


โรงพยาบาลทักษิณขอขอบพระคุณศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์ ที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้