โรงพยาบาลทักษิณมอบรถพยาบาลให้แก่มูลนิธิกุศลศรัทธา

วันที่ 23 พ.ค. 2567 นายแพทย์บรรจบ มานะกุล ผู้อำนวยการ และคุณสุกัลยา  อภินันทนพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีมของโรงพยาบาลทักษิณ ส่งมอบรถพยาบาล โดย คุณบู้ห้อง แซ่อึ้ง ประธานมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี และนายนิติศักดิ์ บุญมานนท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิกุศลศรัทธาในการให้การช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี