บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

       แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมทั้งพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทางกุมารเวชศาสตร์ 

ขอบเขตการบริการ

  • การตรวจรักษาโรคในเด็กทั่วไป
  • การตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก
  • การให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก
  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการในเด็ก
  • การให้คำปรึกษาการเลี้ยงดูและภาวะความเจ็บป่วยในเด็ก
  • การให้คำปรึกษาและดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิด
  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการในเด็ก

เวลาทำการ:

จันทร์ - ศุกร์          เวลา: 07.00 - 22.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์       เวลา: 07.00 - 20.00 น.


#ดูแพ็กเกจวัคซีนเด็กดี

#ดูแพ็กเกจวัซีนโรต้าและไอพีดี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4136 , 4137

Email: info@thaksinhospital.com