บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมทั้งพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทางกุมารเวชศาสตร์ 

Thaksin Hospital’s pediatric department provides diagnostics and medical care and treatment for children’s illnesses by a team of highly experienced pediatricians and nurses.

ขอบเขตการบริการ / Services

 • การตรวจรักษาโรคในเด็กทั่วไป
 • General diagnosis
 • การตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก
 • Allergy screening and treatment
 • การให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก
 • Immunization
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการในเด็ก
 • Nutrition
 • การให้คำปรึกษาการเลี้ยงดูและภาวะความเจ็บป่วยในเด็ก
 • Parenting and childhood illnesses
 • การให้คำปรึกษาและดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิด
 • Health counseling from birth
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการในเด็ก
 • Developmental counseling

เวลาทำการ : Office Hours

จันทร์ - อาทิตย์          เวลา : 07.00 - 22.00 น.

Monday to Sunday         : 07.00 - 22.00 hr.


#ดูแพ็กเกจวัคซีนเด็กดี

#ดูแพ็กเกจวัซีนโรต้าและไอพีดี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4136 , 4137

Email: info@thaksinhospital.com