บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมทั่วไป โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อมุ่งเน้นการให้การรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐาน

Thaksin Hospital provides diagnostic, treatment and counseling services for surgery by a team of experts. Our modern equipment ensures accurate, safe, high-standard treatments.

ขอบเขตการบริการ ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัด / Services including diagnostic testing, treatment, and surgery

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้แก่

Orthopedic surgery including

 • การรักษาโรคทางกระดูกสันหลัง ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว
 • Treatments of spinal diseases, neck pain, back pain, lumbar pain
 • การรักษาโรคข้อ เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อมือ
 • Treatments of joint diseases such as knees, shoulders, hips, and wrists
 • การรักษาการ บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือจากการทำงาน
 • Treatments of sports or work-related injuries
 • การรักษากระดูกหัก และข้อเคลื่อน ทั้งกระดูกสันหลังและแขนขา
 • Treatment of fractures or dislocations of spine and limb bones
 • การรักษาภาวะความเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม
 • Treatment of hip and joint osteoarthritis
 • การรักษาภาวะกระดูกพรุน
 • Treatment of osteoporosis
 • การรักษาอาการปวด หรือบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
 • Treatment of muscle pain or injuries
 • การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทั้ง ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อมือ และข้อเท้า
 • Laparoscopic surgery of joints, shoulders, wrists, and ankles
 • การผ่าตัดข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม
 • Knee and hip artroschopy
 • การรักษามือชา นิ้วล๊อค
 • Treatment of hand numbness and Trigger Finger

เวลาทำการ / Office Hours

Monday to Sunday : 08.00 - 20.00 hr.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลทักษิณ
โทร :  0-7727-8777 ต่อ 4207, 4208

E-mail : info@thaksinhospital.com