บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

          โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมบุคคลากรทางการพยาบาลที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

          Thaksin Hospital provides emergency medical service by highly-specialized physicians and highly-experienced medical staff. Our emergency room is equipped with state-of-art technology and open 24 hours.

ขอบเขตการบริการ / Services

 • การตรวจรักษา ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • 24-hour first-aid care
 • การบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) พร้อมบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
 • Emergency vehicle (ambulance) staffed with medical professionals and high-tech equipment
 • การตรวจรักษาภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
 • Injuries from vehicular accidents
 • การตรวจรักษาภาวะอุบัติเหตุทั่วไป เช่น / General emergency care including
  • ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด
  • burns, electric shock, scrapes from a fall, animal bites
 • ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น / Emergency surgeries including
  • ปวดท้องรุนแรง ไม่ทราบสาเหตุ ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน
  • Severe abdominal pain with unknown cause, appendicitis, intestinal obstruction
 • ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น / Emergency medicine including
  • ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด
  • Shock, ischemic heart disease, convulsions, asthma, cerebral ischemia
 • ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น / Pediatric emergency care including
  • ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค
  • high fever, convulsion, vomiting, diarrhea, shock
 • ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ / Other emergency services

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลทักษิณ

โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4210, 4215

Email: info@thaksinhospital.com