บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆทางอายุรศาสตร์ โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง รักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านอายุรกรรม


Thaksin Hospital’s internal medicine department provides services to patients with a wide range of internal diseases. Our equipment is modern and highly effective. Our team of internal physicians are experts of their fields.


ขอบเขตการบริการ / Services

 • การตรวจรักษาอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ โรคไมเกรน ปวดท้องเรื้อรัง
 • Treatment of various pain conditions such as headache, migraine, and chronic abdominal pain.
 • การตรวจรักษาอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน คลื่นไส้อาเจียน
 • Treatment for dizziness, vertigo, and vomiting.
 • การตรวจรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 • Treatment of respiratory diseases such as influenza, chronic bronchitis.
 • การตรวจรักษาโรคทรวงอก เช่น โรคปอดบวม
 • Treatment for chest conditions such as pneumonia
 • การตรวจรักษาการติดเชื้อของระบบต่างๆ และโรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบ วัณโรคปอด
 • Treatment of various infection and chronic infection such as Hepatitis and pulmonary tuberculosis.
 • การตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับระบบเลือด เช่น การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ซีด ตับม้ามโต โรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง
 • Treatment of blood disorders such as blood clotting disorders, anemia, enlarged liver and spleen, Thalassemia.
 • การตรวจรักษาโรคประจำตัว หรือโรคทางกรรมพันธุ์ต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือดสูง
 • Treatment of congenital disease or genetic diseases such as diabetes, hypertension, high cholesterol.
 • การตรวจรักษาโรคต่อมไร้ท่อ เช่น ไทรอยด์
 • Treatment of endocrine disease such as thyroid
 • การตรวรรักษาโรคมะเร็ง
 • Treatment of cancer
 • การตรวจรักษาโรคไต
 • Treatment of kidney diseases
 • การตรวจรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น การส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่
 • Treatment of digestive disorders such as gastroscopy and colonoscopy
 • การตรวจรักษาโรคหัวใจ
 • Treatment of heart diseases
 • การตรวจรักษาโรคของหลอดเลือดในสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคระบบสมองอื่นๆ เช่น โรคลมชัก
 • Treatment of cerebrovascular diseases, paralysis, and other brain disorders such as epilepsy
 • การตรวจรักษาโรคทางจิตเวช
 • Treatment of psychological disorders
 • การตรวจรักษาโรคและอาการต่างๆ ที่ผิดปกติ ซึ่งต้องใช้วิธีการรักษาทางยา
 • Treatments of other disorders through medication


เวลาทำการ / Office Hours

จันทร์ - อาทิตย์          เวลา : 07.00 - 20.00 น.

Monday to Sunday          : 07.00 - 20.00 hr.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4110 , 4112

Email: info@thaksinhospital.com