บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ / The importance of wellness checkup

     การตรวจสุขภาพประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันการเป็นโรค หรือวินิจฉัยโรคได้แต่เนิ่นๆ เป็นการตรวจประเมินสุขภาพ โดยที่ผู้รับการตรวจยังไม่มีอาการผิดปกติ

     การตรวจร่างกายประจำปีจึงเป็นกลไกอันหนึ่งของการแพทย์ที่จะใช้ตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่โรคจะเป็นมากแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

     Annual health checkup is essential to healthy living, illness prevention, and early diagnosis. Detecting any health concerns at early stages provide effiective treatment plans that may save lives including correcting any unhealthy habits.


การตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลทักษิณ / Health Checkup at Thaksin Hospital

     บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้บริการแก่ผู้ต้องการตรวจสุขภาพทั้งรายบุคคล บริษัทคู่สัญญา และการตรวจสุขภาพอื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพสมัครงาน, การตรวจสุขภาพสมัครศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น 

     Health checkup is available to all patients and for all purposes including regular examination, contractors, or others such as job application, study abroad, etc.


เปิดให้บริการ  จันทร์ - พุธ       เวลา  07.00 - 16.00 น.

                     พฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา  07.00 - 14.00 น.

                     เสาร์ - อาทิตย์   เวลา  07.00 – 12.00 น.


#โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567

#โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

#โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง (MALIGNANCY SCREENING)

#โปรแกรมตรวจค้นหาโรคไทรอยด์

#โปรแกรมตรวจค้นหาโรคตับ

#โปรแกรมตรวจค้นหาโรคไต

#โปรแกรมตรวจค้นหาภาวะกระดูกพรุน

#โปรแกรมตรวจสุขภาพกระดูก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลทักษิณ


โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4411, 4412, 4413

Email: info@thaksinhospital.com


Scan เพื่อเพิ่มเพื่อนกับแผนกตรวจสุขภาพ รพ.ทักษิณ ผ่านระบบ LINE Official Account

ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพ