บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

คลินิกดูแลแผล ให้บริการรักษา ป้องกันและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาแผลในกลุ่มผู้ป่วยดังนี้

Wound Care Clinic provides comprehensive wound care for a wide range of medical conditions, including:
 
กลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลที่ต้องทำการป้องกันการเกิดแผล ได้แก่ / At-risk patients such as

 • ผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีอาการเท้าชา/เท้าผิดรูป/เท้าขาเย็น/เล็บเท้าผิดปกติ/ผิวหนังที่ขาผิดปกติ
 • Diabetic patients who experience numb feett/deformed feet/cold feet/abnormal toenail/abnormal leg skin condition
 • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (CVA) ที่ไม่สามารถขยับตัวเองได้
 • Cerebralvascular Accident (CVA) patients who is immobile
 • เส้นเลือดขอด ที่มีอาการขาและเท้าบวม สีผิวหนังคล้ำ
 • Varicose veins with swollen legs, feet, and dark skin color
 • บาดแผลหลังการผ่าตัด ป้องกันการนูนของแผลหลังผ่าตัด
 • To prevent convexity of a post-surgery wound

กลุ่มผู้ป่วยที่ทำการรักษา ได้แก่ / Treatments include

 • แผลเบาหวาน / Diabetic wounds
 • แผลกดทับ / Pressure ulcers
 • เส้นเลือดขอด / Varicose veins
 • แผลเป็นนูน / รอยแผลเป็น / Keloid / scars
 • บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก / Burns and scalds
 • แผลฝีหนองต่างๆ หรือผิวหนังที่มีลักษณะอักเสบเป็นหนองที่ต้องทำหัตถการ
 • Purulent wounds or  wounds with heavy or purulent drainage requiring procedures