บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

โรงพยาบาลทักษิณมีการให้บริการตรวจทางสูตินรีเวช โดยให้บริการดูแลรักษาสุขภาพสตรีทุกวัย ตั้งแต่การตรวจสุขภาพไปจนกระทั่งการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอดบุตร โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด


Thaksin Hospital’s OBGYN team of physicians and nurses provide integrated care and services – from health examination, diagnosis, treatments, pregnancy and childbirth –  for women of all ages.

 

ขอบเขตการบริการ / Services

 

 • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพก่อนสมรส ก่อนตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว
 • Pre-marital health, pre-pregnancy care, and family planning counseling
 • ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
 • Preconception health care.
 • ให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอดและอาการผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ตลอดจนการดูแลหลังคลอด
 • Prenatal counseling, including birth preparation, pregnancy complications, prenatal and postnatal care
 • ให้บริการฝากครรภ์
 • Pregnancy care
 • ให้บริการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด โดยมีโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
 • Vaginal/Cesarean delivery birth
 • ตรวจวินิจฉัยเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี เช่น
 • Diagnostic testing and preventive care for gynecologic conditions such as 
  • ตรวจภายใน
  • Pelvic Exam
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  • Pap smear
  • ตรวจหา HPV VIRUS และบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากการติดเชื้อ HPV
  • HPV VIRUS screening and vaccination against cervical cancer from HPV infection
  • ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยวิธีส่องกล้อง Colposcope
  • Colposcopy
  • ตรวจภาวะผิดปกติของประจำเดือน เช่น ปวดประจำเดือน ตกขาว
  • Abnormal menstruation such as period cramps, vaginal discharge
  • ตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยวิธีผ่าตัด
  • Gynecology surgeries
  • ให้คำปรึกษาและวางแผนคุมกำเนิด
  • Birth control counseling
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
  • Menopause counseling
  • ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมนและอื่นๆ
  • Hormonal and other gynecologic treatment and counseling


คลินิกวัยทองและสุขภาพสตรี: บริการให้คำปรึกษาและตรวจรักษาสำหรับผู้ที่มีอาการดังนี้


Menopause and Women’s Health Clinic:  Provides counseling and treatments for women experiencing the following symptoms

 • สตรีที่มีปัญหาประจำเดือนผิดปกติ ทุกช่วงอายุ จนถึงวัยทอง
 • Abnormal menstruation
 • สตรีที่มีอาการผิดปกติหรือมีความไม่สุขสบายต่าง ๆ ในวัยทอง
 • Abnormal menopausal symptoms or discomforts
 • สตรีที่มีปัญหา ไอหรือจามและมีปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 • Stress incontinence or other types of incontinence
 • สตรีที่มีอาการของกระบังลมหรือมดลูกหย่อน
 • Diaphragm or uterine prolapse

 

คลินิกผู้มีบุตรยาก / Infertility Clinic


 • ให้คำปรึกษาผู้มีบุตรยาก
 • Infertility counseling
 • ตรวจหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก
 • Infertility diagnosis
 • ตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธีการใช้ยา หรือการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI)
 • Infertility screening through medication or intrauterine insemination (IUI)

คลินิกผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช / Laparoscopy Clinic

การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopy) เป็นการผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ส่องผ่านรูเปิดขนาดเล็กทางหน้าท้องประมาณ 1 - 3 รู เพื่อเข้าไปตรวจวินิจฉัยและทำการผ่าตัดโรคของสตรี ได้แก่
Laparoscopy is an operation that uses a few small incisions to examine and treat gynecologic diseases such as
 • ถุงน้ำในรังไข่หรือเนื้องอก
 • Ovarian cyst or ovarian tumor
 • เนื้องอกมดลูก
 • Uterine fibroid
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • Endometrial hyperplasia
 • ปวดท้องน้อยเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • Chronic pelvic pain without cause
 • มีพังผืดในอุ้งเชิงกราน
 • Pelvic fascia


เวลาทำการ / Office Hours


จันทร์ - ศุกร์ / Monday to Friday            เวลา  07.00 - 19.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ / Saturday to Sunday      เวลา  07.00 - 16.00 น.# ดูโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: แผนกสูตินรีเวช 

โทร 0-7727-8777 ต่อ 4124, 4125 หรือ หมายเลยโทรศัพท์สายตรง 0-7727-8779

@LINE : https://lin.ee/gmIrifb

ดูโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย